Om goede schilderwerken te kunnen uitvoeren is steeds wel de vereiste om met een zuiver ondergrond te starten. Als we deze werken uitvoeren worden soms de moeilijk bereikbare plaatsen in andere materialen vergeten, zoals veranda’s, daken, slidings enz. Om Uw volledige woning weer spic en span te maken kan U hiervoor ook beroep op ons doen.